Facebook làm doanh nghiệp Việt khốn đốn như thế nào

0

Không cần bỏ ra một đồng, người dùng có thể dễ dàng tạo một tài khoản Facebook ảo và đăng tải thông tin bôi nhọ doanh nghiệp. Facebook không thể kiểm soát tình trạng này.

Xem Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here